Vårt prosjekt

Kan fysikk eksistere utenfor laboratoriene, forelesningene eller bibliotekene?

De siste månedene har vi brukt til å utvikle og planlegge et populærvitenskapelig prosjekt for barn fra 8 til 10 år.

Prosjektet vil bli fremført som et sceneshow og vil inneholde et teaterstykke, samt fem eksperimenter. Først spilles et eventyr med fokus på ulike fysikk-fenomener i et norsk landskap på scenen. Etter fremføringen av eventyret inviteres deltagerne til selv å eksperimentere med fenomener som ble forklart i eventyret. Vi vil understreke at eksperimentene er i tråd med utdanningsprogram i realfag fra klassetrinn 3. til 5.

Prosjektet skal foregå på skoler (fra 3. til 5. klasse), i kulturhus og vitenskapsentre fra mars til juli 2014. Vårt reiseprogram begynte i Østfold og Vestfold i mars (Rygge og Lardal barneskoler) og avsluttes i juli i Finmark (etter å ha besøkt alle fylker). Vi har som mål å besøke minst to skoler per uke i distrikts-Norge. I juli vil vi fokusere på kulturhus og vitenskapsentre. Avhengig av resultatene og budsjettet vil vi videreføre prosjektet med presentasjoner i barneskoler på de fylkene rundt Oslo når vi kommer tilbake neste høst. På slutten av prosjektet organiserer vi et seminar i Oslo med workshops der vi deler tilbakemeldingene med eksperter og foreslår fremtidige lignende initiativer.

 Vårt prosjekt

 Vi tror at vårt prosjekt vil kunne fange barnas interesse for vitenskap på en utradisjonell måte.

Fysikk er mer interessant enn det ser ut til, og fysikk er også veldig til stede i hverdagen.

Prosjektet har som mål å vise at fysikk, bak det akademiske og tekniske, kan være et spennende aspekt i vårt dagligliv. Det gir glede og tilfredshet å kunne forstå den fysiske tolkningen av naturfenomener. Prosjektet har dessuten to gjensidige og utfordrende mål som er:

1) Bruke eventyr til å spre kunnskap om naturvitenskap.

2) Bruke vår kunnskap om vitenskapelige fenomener til å lage eventyr for barn.

Selvsagt kan lydene i skogen inspirere til en symfoni, selvsagt kan solnedgangen i en fjord bli et maleri, eller en hendelse i norsk historie kan bli en roman. Men kan fysikk være inspirerende på samme måte?