Fjordtun skole i Hammerfest

Posted by on Jun 12, 2014 in Blogg | 0 comments

Fjordtun skole i Hammerfest

Vi kommer til Hammerfest midt på natten og sola er nede bak horisonten. Vi må kjøre forsiktig fordi det er reinsdyrflokker som krysser veien og på denne årstiden har de kalver.

Hammerfest sover da vi kommer inn i byen. Her finnes butikker, kafeer og skueplass. Men det er sent nå og vi skal besøke Fjordtun barneskole om bare noen timer.

Vi blir imponert da vi kjører opp foran barneskolen. Portalen inn til skolen er lagd av en lokal kunstner og skolen er nybygd. Vi kommer inn i et stort fellesarealet med bord og stoler hvor elevene kan møtes for å spise. Vi oppdager hvor forestillingen skal spilles, på en scene med sitteplasser gravd ned i gulvet rundt. Det er scenelys i taket og miksebord, skikkelig bra! Det finnes visst også et eget danserom. I andre etasje ligger det et bibliotek og det finnes flere konferanserom med projektor. Klasserommene har glassvegger. Denne skolen ser mer ut som en høyskole enn en barneskole. Selv om er vi på en moderne skole utfører vi eksperimentene i et ekstra klasserom fordi de vanlige klasserommene er ikke så store. Vi ble vist rundt av en lærer som var glad for å vise oss den nye skolen. Han åpner en stor dør og bak den lå det en kino. På døra inn til kinoen kan vi se en tegning av Melkøya med sine industribygninger og den store skorsteinen.

Statoil bruker Melkøya til å nedkjøle gass tatt opp i Barentshavet. Så blir det transportert videre i flytende form i gass-skip. Dette startet i 2007, det samme året som skolen ble pusset opp på.

Cincopa WordPress plugin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>