Rognan

Posted by on May 11, 2014 in Blogg | 1 comment

Rognan

Vi har hatt en lange pause i denne byen som ligger i nord av polarsirkelen. Campingvogna var parkert nær Nexans fabrikken som produserer optik fiber kabler. For oss tilhører Rognan i nord hvor solen blir borte om vinteren og aldri sover om sommeren. Men et veiskilt i området bringer oss tilbake til virkeligheten : “E6 midtpunktet” ! Vi har bare kjørt til mid-Norge…

I Rognan bestemer vi å inkludere de nivåene 6 og 7 i forestillingen. Det er to klasser på hver trinn og vi vil spille foran nesten 200 elever ! Vi bruker gymsal som er veldig mørk. Mørk atmosfær hjelper oss til å holde konsentrasjon. Men en slags atmosfær gjør mer synlig at vi er amatører. Publikum så lite for rolig ut denne gangen. Vi tror at vi nærmerer oss til den høyest størrelsen av publikum vi kan ta med.

Fra 3. til 5. trinn reagerer elever som vanlig. Vi klarer til å snakke litt om oss, om fysikk og elever klarer til å gjøre pene snøskreder. Senere møter vi 6. og 7. klasse trinn. Det er på slutten av skoledagen når vi kommer inn på 7. klasseromet. Som vanlig kan vi se på eleven som er nysgjerrig, eleven som er urolig, eleven som snakker litt. Men synde åndene begynner å komme kansje på grunn av klokka, på grunn av læren som er ikke her, eller sannsynlig på grunn at vårt arrangement ikke tilpasser med de eldre elevene… Eleven som var nesten sovende blir en grådig som spiser sukkermelskredene, eleven som var så snill blir en tvingende kakebaker. I tillegg kan vi nå høre noen spøker vi aldri hørte før (spøker som blir ned på beltestedet). Alle denne energien kommer også til oss som en stimulerende oppgave. Vi må forandre vårt eksperiment til å interesse bedre de eldre.

Etter en kveld med mange ny ideer starter vi med den andre sjuende klasse den neste dagen. I første timen av dagen blir elever ekstremt rolige. De jobber riktig. De siste experimentene blir med 7. trinn. Vi er nå foran ungdom med stumheten og kjedsomheten.

Vi drar fra Rognan Barneskolen tre dager senere med nesten 200 elever besøkes. Vi er glade  for å komme hit og vi føler melankoli, vi begynter å feste oss der…

Cincopa WordPress plugin

One Comment

  1. Håper dere har inspirert noen nye “kabel”ingeniører i Rognan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>